KFSensor

KFSensor 5.5

Detects unwanted access and hacking attempts
Användarbetyg
3.6  (9 röster)
Ditt betyg
Senaste versionen:
5.5.0 (Se alla)
Utvecklare:
KeyFocus Ltd.
Test and enhance your online security by scanning the system and online connection with the honeypot program. It attracts and detects hackers and software worms by simulating system vulnerabilities and trojans. Then, it shuts down or reconfigures the TCP and UPD ports to prevent access.
Det fungerar som en honungsburk för att attrahera och upptäcka hackare och maskar genom att simulera sårbara system, tjänster och trojaner.
Genom att fungera som ett lockbete-servern kan vidarekoppla attacker från kritiska system och ge en högre nivå av information än vad som kan uppnås med hjälp av brandväggar och NIDS ensam.
Info uppdaterad: