KFSensor

KFSensor 5.5

Detects unwanted access and hacking attempts
Người dùng đánh giá
3.6  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.5.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
KeyFocus Ltd.
Test and enhance your online security by scanning the system and online connection with the honeypot program. It attracts and detects hackers and software worms by simulating system vulnerabilities and trojans. Then, it shuts down or reconfigures the TCP and UPD ports to prevent access.
Nó cư xử như một cái bẫy, để lôi cuốn và phát hiện ra hacker và sâu bọ bởi mô phỏng bị tổn thương hệ thống dịch vụ và thành troy.
Với những hành động như một con mồi phục vụ nó có thể thu hút tấn công từ quan trọng hệ thống và cung cấp cao cấp thông tin hơn là có thể làm được bằng tường lửa và NIDS một mình.
Thông tin được cập nhật vào: